🔗 Cazare Arieșeni 🎄

Cântec de tulnic – Pătrăhăițești

Tulnicul a fost de mult timp telefonul moțului. Cu ajutorul lui se transmiteau mesaje de pe un deal la altul prin cântece ce aveau diverse semnificații.

Dacă ești pasionat de munte, tradiții și drumeții vei găsi în satul Pătrăhăițești un loc aparte cu un piesaj pitoresc și meșteri populari ce fac și astăzi tulnice.

Video meșter popular și tulnicăreasă în satul Pătrăhăițești Arieșeni

Pătrăhăițești-Arieșeni glas de tulnic și meșteșugul realizării obiectelor din lemn


Satul Pătrăhăițești – Arieșeni este ascuns în poienile pădurii de conifere de la poalele Vârfului Curcubăta Mică. Este o mică așezare de munte în care se mai păstrează vii tradițiile și meșteșugurile din Țara Moților.

Vei găsii meșteri populari ce știu să facă lemnul să cânte cioplind tulnice și fluiere. Vei putea învăța de la tulnicăresele din zonă cum se cântă la aceste instrumente și ce semnificații au diverse cântece.

Vei întâlnii cupii ce au învățat de la părinți și bunici cum se cîntă la tulnic.

După vizita la meșterii populari cărarea te duce mai departe la frumoasa cascadă de pe Valea Bucinișului.